Hebrew Insights into Parashat Nasso: Bamidbar (Numbers) 4:21 – Ch. 7

In deze Parasha las ik ondermeer de volgende uitleg, die ik er uitgelicht heb, omdat het me raakte. Kunstig vind ik het wanneer men verbanden kan leggen met hetgeen men geopenbaard is. Wij weten dat Yeshua niet kwam dan alleen voor de verloren schapen van het huis van Israel. Dat is een gegeven met een geheimenis.

“Israël was de vrouw van JHWH. Er waren veel getuigen tegen haar, die verklaarden dat ze haar man ontrouw was. Als ze de bittere wateren had moeten drinken, was het bekend wat de uitkomst zou zijn. Maar Messias Yeshua nam haar plaats over: Jesaja 53: 4: “Zeker droeg hij onze ziekten (nasa) en onze pijnen droeg hij (s’valam – synoniem voor nasa).” 53:11 “… en hun ongerechtigheid droeg hij (yisbol).” 53:12 “en hij droeg (nasa) de zonden van de velen”. Hij droeg haar ongerechtigheid voor haar. U herinnert zich wel de beker gal vermengd met wijn die Yeshua proefde. In Delitzchs Hebreeuwse vertaling van Mattheüs 27:34 vertaalt hij gal als “m’rorot”, van maror, wat “bitter” betekent. (Wat ook een plaatje is van Pesach; net zoals ons wordt geboden maror te eten in Pesach en de bitterheid van het lijden te proeven, zo deed hij dat ook.) Een passage in Jesaja 53 die me altijd in verwarring bracht, was vers 10. Ook al zou de Messias verpletterd worden als schuldoffer, “hij zal zaad (nakomelingen) zien.” Maar als ik het lees in het licht van Numeri 5, zie ik nu dat als Israël gedwongen was geweest het bittere water te drinken, ze zeker onvruchtbaar zou zijn gebleven. Hoe kon de Messias hopen dat toekomstige generaties getrouwe volgelingen zou erven van een onvruchtbare, verlaten vrouw? Dus dronk hij de beker in haar plaats, een Rechtvaardige die niets verkeerds deed. En wat wordt er in Jesaja 54: 1 gesproken nadat het lijden van Jesaja 53 is volbracht? “Zing de onvruchtbare die niet heeft gebaard! Spring uit in gezang, u die niet aan het bevallen was! Want meer zijn de kinderen van de verlaten vrouw dan de zonen van de getrouwde, zegt JHWH”. De onvruchtbare is vrij om zaad te verwekken omdat haar man haar zonden heeft gedragen en er zelf verzoening voor heeft gedaan. “

Verder lezen?

English

https://weeklyparashahebrewinsights.blogspot.com/2021/05/hebrew-insights-into-parashat-nasso.html

Hebrew

https://uruhaeevrim.blogspot.com/2021/05/22-89.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s