Handelingen in het licht van heel het Woord

Als wij denken aan Pinksteren wat bekend is in de kerkelijke traditie en de tekenen die daarbij gepaard gaan, waar ontstonden dezen, zoals doop en doop in de Heilige Geest? We nemen het christelijk uitgelegde begrip veelal aan en soms kan dan later iemand er iets over zeggen vanuit een heel andere hoek, waardoor wij geinspireerd worden er opnieuw naar te kijken. Zo ook onderstaande video, die ik u graag aanbeveel.

Ik heb enige notities gemaakt betreffende de doop en de doop in de Heilige Geest naar aanleiding van Ralphie Cratty’s uitleg, aangevuld met bijdragen ondermeer van John en Mark aldaar en kon ik het niet nalaten enige in het oog springende feiten op te schrijven waarbij ik opkomende gedachten van mijzelf er bij gevlochten heb.

Het is een verrijking wanneer mensen bepaald worden bij onderwerpen die ons allen bekend zijn en door onderzoek zaken aan het licht brengen, die we door overlevering en veelal kerkelijke traditie aannemen alsof dat de waarheid is of weggelegd hebben omdat we denken dat het er niet meer toe doet.

Herstel betekent ook dat we weggelegde zaken naar het licht mogen brengen om vernieuwing van gedachten te kunnen ondergaan.

Een van deze onderwerpen in de opgang naar Shavuot is de doop en en doop in de Heilige Geest.

Ralpie Cratty geeft ergens in de uitleg het volgende aan naar aanleiding van Handelingen 1:4,5:

Belofte van de Vader

Helper

Voor altijd bij ons zijn

Geest van de Waarheid

Onderwijst ons alles/waarheid

Kracht

Apart gezette Geest

Zijn getuigen zijn

Act 1:4  En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. Act 1:5  Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 

Patronen

Terug naar de berg (Sinaï/tien geboden) gaan we begrijpen wat de patronen zijn.

De belofte in de patronen

Het was toen en het is niet anders dan nu ten tijde van Handelingen 1

Er zijn er die zeggen, die doop in de Heilige Geest was ten tijde van Handelingen 1, maar men vergeet de patronen/herhaling

We kunnen het ene niet zonder het andere zien, zo heeft Abba Vader het in Zijn plan opgesteld.

Zie Jer 31:31

Patroon van doop

Lang voordat Johannes doopte was de doop er al, vóór Yeshua en voor het Nieuwe Testament er was

Gedoopt worden bij vuur was al bij de berg..

Lev 16:23

Mikwe, dopen

Yeshua was vaker gedoopt

Ten minste drie keer per jaar doopte men zich om op te trekken naar Jerusalem om deel te nemen aan de feesten

Rein te zijn voor Hem

Een uiterlijke daad vanuit een innerlijk weten

De daden om te dopen zijn daden om zich te herinneren

Het is een gewoonte van onze Vader, het is een goede gewoonte

Numeri 19 spreekt over rein water wanneer men een dode aangeraakt heeft

Het nieuwe Testament spreekt ondermeer in Romeinen 8:2 over de wet van zonde en dood, dus wanneer we een mikwe doen, herinnert ons dat aan de wet van zonde en dood, waarvoor Yeshua stierf. En dus doen wij overeenkomstig het gebod een bad om de verontreiniging teniet te doen.

Dit te weten geeft een geheel andere wending aan de doop.

Mensen die uit de verontreiniging van zonde en dood kwamen om rein te worden

Om gedoopt te zijn, emerged/rein te voorschijn komen/oprijzen uit het water

Er is maar één Geest

Die werkzaam is naar Zijn voornemen, Zijn voorwaarden en de vrucht in onze overeenkomstige of daaruit voorvloeiende daden

Je kunt nu zien dat vele termen in het nieuwe testament niet nieuw zijn, maar dat het fundament allang gevestigd zijn

Dus een doop in de Naam van de Vader in het karakter van de Vader Die apart gezet is van alle dingen

Bewaken van alle dingen is niet nieuw

Patronen van doop

Bloed van het Lam, vrije gift van YHVH

https://www.youtube.com/watch?v=QD8SN86uazk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s