Restauratie volgens Cyber

“Onlangs verwees ik naar Google voor een bijbelse definitie van “herstel”. Hoewel er geen echte Bijbelse voorbeelden werden aangehaald, was ik verrast door enkele van de voorbeelden die werden gebruikt, die de principes leken te benadrukken die inderdaad in het Woord voorkomen.
Hier is dus, volgens de ‘theologische expertise’ van Google, de definitie van de term ‘herstel’:
om meer terug te krijgen dan verloren is gegaan tot het punt waarop de eindtoestand groter is dan de oorspronkelijke.
Het belangrijkste punt is dat iets of iemand onmetelijk wordt verbeterd.
Meer over restauratie volgens de zoekmachine:
restauratie is het repareren of vernieuwen van iets.
Een voorbeeld van restauratie is het herstellen van een oud huis in de oorspronkelijke staat. Een voorbeeld van herstel is iemand zijn baan teruggeven. Een voorbeeld van een restauratie is het herbouwen van een set botten om een ​​dinosaurus voor te stellen.
Normaal gesproken wordt iets hersteld als het nooit in een betere staat wordt gebracht dan in de oorspronkelijke staat.
Echter, in bijbels begrip, wanneer YHVH herstelt of vernieuwt, is het resultaat veel beter dan het origineel.
Er kunnen veel voorbeelden van dit beginsel worden genoemd, zoals ze in de Schriften voorkomen. Maar wat ik fascinerend vond, waren de niet-bijbelse voorbeelden die hierboven zijn genoemd.
“Een oud huis repareren”: wat komt er in je op vanuit een bijbels standpunt? Is het het huis van Jacob, het huis van Israël, het huis van David, het huis van Juda als voorbeelden? Maar meer dan alleen het opnieuw samenstellen ervan, is het feit dat YHVH’s herstel van deze ‘huizen’ in een nog grotere staat zal zijn dan ze in het begin waren.
Hoe zit het met “iemand zijn baan teruggeven”?
Hier zien we opnieuw dat de roeping die aan onze voorvaderen, Abraham, Isaak en Israël werd gegeven, was om dienaren van de Allerhoogste te zijn, dienaren van gerechtigheid.
In plaats daarvan werden hun nakomelingen zonen van ongehoorzaamheid en dienden ze “zonde”.
Onze hemelse Vader heeft Yeshua echter gestuurd om ons mandaat om Hem te dienen, te verlossen en te herstellen. Sommigen van jullie herinneren zich misschien het lied “Van een boer tot een koning” … Jack (Jacob’s bijnaam) werd geroepen om een ​​dienende priester te zijn, maar nu voedt YHVH hem op tot koninklijk priesterschap.
Het derde voorbeeld dat werd genoemd, was “het opnieuw opbouwen van een stel botten”. Ik ben er zeker van dat dit doet denken aan de vallei van droge botten van Ezechiël 37. In deze beschrijving zijn de botten (wij) niet alleen een willekeurige, ongeorganiseerde, afgedankte, gedemonteerde en disfunctionele groep individuen, maar na het herstel worden ze een machtige groep. leger, getraind in gerechtigheid en wandelend in eenheid – een eenheid zoals nog nooit op aarde is gezien.
Zoals men vervolgt in Ezechiël 37, is er die ene en heilige natie te zien in YHVH’s hand. We zouden daar ook aan kunnen toevoegen het herstel van het beloofde land waarover in Ezechiël 36 wordt gesproken.
Al met al is dit toekomstige herstel, in het licht van YHVH’s beloften en verbonden, wat Yeshua feitelijk kwam doen en volbrengen, voordat Hij terugkeert om te zitten;
Op de troon van zijn vader David over het volledig herstelde, koninklijke priesterschap en heilige Israëlitische volk.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s