Baruch Ata, YHVH, Elohey Yisrael, Avinu

Een schrijven uit Israel:

“Shalom vrienden Israelieten,

Toen ik vanmorgen Psalm 66 aan het bidden was, kwam het bij me op om het in 1ste persoon meervoud te plaatsen, zodat we, zoals YHVH degenen riep, het samen mogen bidden, ‘voor zo’n tijd als deze’.

Baruch Ata, YHVH, Elohey Yisrael, Avinu.

(Bless You, YHVH – Elohim of Israel, our Father)

 Abba Ba’sha’ma’yim (Father in the heavens), You are Elohim Chayim (Living God).  Help us to come before You, Boreh Olam (Creator of the Universe), and see Your wondrous works; for You are awesome in Your doings towards the sons of men; for You rule by Your power forever; and Your eyes observe all the nations.

 You, Elohey Tzedek (God of Righteousness), are testing us; You are refining us as silver is refined.  At times, You bring us into a net; and You lay affliction on our back.  You caused men to ride over our head; You make us go through fire and through water, but You always cause us to experience a richer fulfillment in You.  You keep our soul among the living, and You, Elohim Chayim (Living God), do not allow our feet to be moved.  You dry up the seas that we may walk through on dry ground, joyfully praising You.  Therefore, we shall go into Your house, the house of Ya’acov, and offer ourself up to You as a living sacrifice; we shall pay You our vows, which our lips have uttered, and our mouth has spoken, when we were in trouble.  We shall offer You sacrifices of praise and thanksgiving, which are a sweet aroma in Your nostrils. …More to read:

https://amephraimchai.blogspot.com/2021/01/prayer-psalm-66.html

Baruch Ata, YHVH, Elohey Yisrael, Avinu. (Zegene, YHVH – Elohim van Israël, onze Vader) Abba Ba’sha’ma’yim (Vader in de hemelen), U bent Elohim Chayim (Levende God). Help ons om voor U te komen, Boreh Olam (Schepper van het Universum), en Uw wonderbaarlijke werken te zien; want U bent ontzagwekkend in Uw daden jegens de mensenzonen; want U regeert voor altijd door Uw macht; en Uw ogen houden rekening met alle volken.
 
U, Elohey Tzedek (God van gerechtigheid), stelt ons op de proef; U verfijnt ons zoals zilver wordt verfijnd. Soms brengt U ons in een net; en U legt ellende op onze rug. U liet mannen over ons hoofd rijden; U laat ons door vuur en door water gaan, maar U laat ons altijd een rijkere vervulling in U ervaren. U houdt onze ziel onder de levenden, en U, Elohim Chayim (Levende God), staat niet toe dat onze voeten worden bewogen. U droogt de zeeën op waar wij doorheen kunnen lopen op droge grond, U vol vreugde prijzend. Daarom zullen we naar Uw huis gaan, het huis van Ja’acov, en onszelf aan U aanbieden als een levend offer; wij zullen U onze geloften betalen, die onze lippen hebben geuit, en onze mond heeft gesproken, toen wij in moeilijkheden waren. We zullen U offers van lof en dank brengen, die een zoete geur in Uw neusgaten zijn.
We wenen tot U, Abba, met onze mond en prijzen U met onze tong. Want U hebt ons gehoord en gehoor gegeven aan de stem van ons gebed.
 
Wees geprezen, Elohey Yisrael (God van Israël); want U hebt ons gebed en Uw barmhartigheid niet van ons afgewend!
Als we echter ongerechtigheid in ons hart koesteren, zult U ons niet horen. We bidden, Abba, dat alle volkeren U zullen zegenen, Melech HaKavod (Koning van Glorie); zodat de stem van Uw lof over de hele aarde gehoord zal worden. Want wij, de kinderen van Isreal, zullen verklaren wat U voor onze ziel hebt gedaan, zodat iedereen die U vreest, zal komen kijken naar de geweldige werken die U hebt gedaan.
Door de grootheid van Uw macht zullen Uw vijanden zich aan U onderwerpen. Laat de opstandigen zich niet verheffen.
De hele aarde zal U aanbidden en voor U zingen; zij zullen uw naam loven. Hoe geweldig zijn uw werken! Daarom zullen we een vreugdevolle roep naar U maken, El Elyon (God de allerhoogste); we zullen de eer van Uw naam, YHVH – Elohey Yeshua’teynu (God van onze verlossing) zingen, over de hele aarde! Hallelu-Yah !!! Voor U, YHVH, bent Elohim. Jullie zijn Elohey Yisrael, Elohey Avraham, Yitzchak en Ya’acov. Avinu de Almachtige regeert!
 
 
 
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s