Deel 3 Het is geen polygynie -het is bigamie

Vandaag kregen we bericht dat er nog een artikel gepubliceerd zou gaan worden op Etzbneyosef.blogspot en die luidt:

Het is geen polygynie – het is bigamie (kijk in het woordenboek)

Zoals je aan de titel kunt zien, bespreken we opnieuw de kwestie van meerdere vrouwen in het Messiaanse Lichaam van de Messias. Mijn vraag aan Abba was: waarom sleept U mij terug in deze controverse, terwijl dit onderwerp al grondig is uitgezonden? Alstublieft, heb geduld met me en vergeef me dat ik deze kwestie nogmaals ter sprake heb gebracht, maar er zijn enkele aanvullende, naar mijn mening belangrijke punten vanuit een bijbels perspectief naar voren gekomen.

n de nasleep van mijn vorige artikel kreeg ik een heel lang weerwoord met allerlei ‘aansporingen’ van Pete Rambo, die hij ook openbaar maakte. Na wat onderzoek ontdekte ik een aantal artikelen en audio’s van uitstekende en gekwalificeerde docenten, die deze praktijk NIET goedkeuren. Als u geïnteresseerd bent in lezen en luisteren, kunt u opzoeken: Apologist John McKee: The Aberration of Polygamy Een artikel van wijlen Brad Scott Position Paper on Polygamy 119 Ministries: Does the Bible Endorse Polygamy

Toegegeven, er zijn veel voorbeelden in de Tenach van mannen die meer dan één vrouw hadden, en bovendien ook een concubine, of twee, of meer. YHVH lijkt deze relaties niet te veroordelen (althans niet binnen de culturen waarin dit gebruikelijk was); een voorbeeld hiervan zijn onze voorvader Jacob en koning David. Geen van die (en andere) polygame huishoudens was echter een voorbeeld van harmonie, geluk of tevredenheid. Strijd, twist en zelfs moord waren in sommige gevallen het resultaat. Maar het was eigenlijk niet de veelheid aan vrouwen die tot deze gang van zaken leidde. De problemen van deze gezinnen waren het gevolg van de natuurlijke hartsgesteldheid van de mens. Dit is het punt dat ik hier wil bespreken.

Na de zondvloed zei “YHVH in Zijn hart” Ik zal de aarde nooit meer  vervloeken omwille van de mens, hoewel de verbeelding van het hart van de mens slecht is vanaf zijn jeugd “(Genesis 8: 21-22 cursivering toegevoegd). Yeshua bevestigde het bestaan ​​van deze toestand door te zeggen: “Wat er uit een mens komt, verontreinigt een mens, onzedelijkheid, een boos oog, godslastering, trots, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens “(Marcus 7: 20-23). Merk alstublieft op dat, hoewel ‘het hart van de mens slecht is van zijn jeugd af’, bijna in één adem Elohims opdracht aan de Adamitische / Noachische familie was: ‘Wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vul de aarde’ (Genesis 9: 1). Wauw, kun je je voorstellen, Elohim, die weet dat het hart van de mens slecht is, hem nog steeds zegent en hem uitzendt om zich te vermenigvuldigen op Zijn prachtige aarde ?! Misschien is dit zo “omdat de dwaasheid van Elohim wijzer is dan de mensen, en de zwakheid van Hem is sterker dan de mensen” (1 Korintiërs 1:25).

In dezelfde brief aan de Korinthiërs definieerde Paulus de volgorde van de Almachtige om de menselijke soort op de planeet te zaaien: “… het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke” (15:46). Een paar verzen terug vergelijkt hij de natuurlijke mens met een zaadje: “Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam ”(15:44). Paulus maakt ook een onderscheid tussen de twee en merkt op dat wat natuurlijk is, vergankelijk, oneervol en zwak is, maar het geestelijke is onvergankelijk, eerbaar en sterk (zie de verzen 42-43). In vers 51 noemt Paulus het een “mysterie”. Ik noem het plantkunde. (Yeshua legde het koninkrijk ook uit in termen van tuinbouw.)

Als we Paulus ‘inzicht in dit mysterie en goddelijke orde begrijpen, kunnen we nu teruggaan naar het begin van de Schrift om de geschiedenis van de mensheid te bekijken vanuit dit perspectief van “eerst de natuurlijke, vleselijke, in het Hebreeuwse basar of beestachtige kant”. YHVH wist precies wat Hij deed toen Hij de natuurlijke mens schiep met het potentieel om spiritueel te worden; wil een zaadje van de ene toestand naar de andere overgaan, dan moet het zaadje sterven. Dit is waarom de natuurlijke mens wordt beheerst door de “wet van zonde en dood”, en de geestelijke mens door de wet van Elohim, de wet van het leven, de wet van vrijheid (lees alstublieft Romeinen 7: 1-25). Daarom moeten we goed letten op de instructies van het Nieuwe Verbond met betrekking tot het huwelijk. Een man, een vrouw, zoals het was in het begin.

Dus wat heeft dit te maken met de huidige heropleving van bigamie / polygamie / polygynie enz.? Op het niveau (qua voortplanting) van het dierenrijk, waar de natuurlijke mens deel van uitmaakt, is er een eenvoudig antwoord. De Schepper stopte in hen “mannelijk en vrouwelijk” alle noodzakelijke “ingrediënten” om zich te vermenigvuldigen, zoals hartstochtelijke verlangens, vermengde het met hormonen, noemde het “liefde” en voilá, het proces van zaaien begon! Zo hebben we een bijbel vol met de geschiedenis van YHVH’s trouw aan Zijn woord aan Adam, Noach en Abraham, d.w.z. “vruchtbaar zijn, vermenigvuldigen en de aarde vullen”. Zeker de huidige miljardenpopulatie is afkomstig uit dat zaad.

Voortplanting was het enige gebod van Elohim waaraan de mens ooit gehoorzaamde. YHVH veroordeelde polygamie in Israël niet, hoogstwaarschijnlijk omdat Hij maar al te goed de conditie van hun hart wist, en dat ze van “vlees” (natuurlijk) waren en onderworpen aan YHVH’s bevel om zich te vermenigvuldigen. Elohim liet het aan de vleselijke mens over om te beslissen hoe deze veelheid tot stand kon worden gebracht. Dus “man en vrouw” deed het. Dus de proliferatie van de bevolking vond plaats onder verschillende omstandigheden, waaronder het hebben van meerdere vrouwen en concubines.

Dit vormt echter een probleem nadat we “wedergeboren” zijn, of wanneer de “zaadmens” in de grond valt, sterft en dan ontspruit als een “nieuwe schepping” – een spirituele entiteit. Deze transformatie kan alleen plaatsvinden door de identiteit van het geloof tot aan Yeshua’s dood, begrafenis en opstanding. Dus aan de ene kant zijn we een nieuwe schepping, maar aan de andere kant zijn we nog steeds in dit lichaam van vlees en bloed.

Ik zou deze brief kunnen beëindigen door je voor te stellen Romeinen 8: 1-14 te lezen: Hier zijn slechts een paar van de verzen: de Geest, de dingen van de Geest. Want vleselijk gezind zijn is de dood, maar geestelijk gezind zijn is leven en vrede. Omdat het vleselijke denken vijandschap is tegen Elohim; want het is niet onderworpen aan de wet van Elohim, en kan dat ook niet zijn. Dus dan, degenen die in het vlees zijn, kunnen Elohim niet behagen ”(Romeinen 8: 5-8). “En degenen die van de Messias zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en verlangens gekruisigd. Als we in de Geest leven, laten we dan ook in de Geest wandelen ”(Galaten 5: 24-25). Of zoals Yeshua tegen Nicodemus zei: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3: 6).

YHVH noemt polygamie niet “zonde”, maar Hij noemt “lust, trots en eigengerechtigheid” zonde. Bovendien verbiedt de wet voor degenen die in de meeste westerse landen wonen, polygamie, dat wordt gedefinieerd als “bigamie”. Degenen die belijden gelovigen te zijn in het Evangelie van het Nieuwe Verbond en de Torah in acht te nemen, maar de wetten van de natie waarin ze leven niet naleven of respecteren, bewandelen niet nauwkeurig de paden die zijn voorgeschreven door de Torah en apostolische geschriften.

“De dwaasheid des mensen zal zijn weg verkeren; en zijn hart zal zich tegen YHVH/ den HEERE vergrammen. ” (Spreuken 19: 3).

P.S. Ik geloof dat de invasie van de geest van de islam in de westerse joods-christelijke wereld een grote rol speelt in de plotselinge interesse in het willen hebben van meer dan één vrouw..

Uit het Engels overgezet naar de Nederlandse taal met dank aan Ephraim en Rimona Frank:

https://etzbneyosef.blogspot.com/2020/10/it-is-not-polygyny-it-is-bigamy.html

 

2 gedachtes over “Deel 3 Het is geen polygynie -het is bigamie

  1. In Zacheria 12 wordt het huis van David apart genoemd van Juda. Is het huis van David de herstelde vervallen hut van David? Jakobus betrekt dat op de eenheid van gelovige Joden met de gelovigen uit de volken.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s