Openbaring versus kennis

Na elke periode van ontdekken,vind er als het goed is een evaluatie plaats. Dat is goed voor degenen die het voortouw namen,zodat rust plaats kan vinden en daarmee ook een andere activiteit, namelijk gaan bedenken welk resultaat er geboekt is,maar meer nog, wie eveneens de ontdekking kreeg.

Daarom noemde ik dit schrijven ook “Openbaring versus kennis”.

Iets geopenbaard ontvangen is heel anders dan het zich door menselijke kennis eigen maken. Ten diepste staat het tegenover elkaar, omdat het zonder de missing link, niet bij elkaar komen kan.

Opmerkzame mensen zullen kunnen beamen dat zoiets geestelijk te ervaren is.

In de voorbijgaande jaren heb ik veel info gelezen van mensen, lezingen gehoord en mensen gesproken over het begrip “Efraïm ofwel Yosef”. Steeds kom ik terug op wat mij geopenbaard is en waarvoor ik niet altijd de woorden vinden kan om uit te leggen, wat mij dan geestelijk duidelijk geworden is. Die geestelijke ervaring/openbaring is tevens ook mijn ijkpunt geworden en dat is werkelijk erg nodig om zelf niet in een fuik te lopen.

Afgelopen tijd werd mij duidelijk bij het evalueren, dat in de vier winden der aarde velen het begrip alleen hebben gehoord en een minderheid geopenbaard is wat Abba YHVH met Efraïm bedoelt.

Nu wij door een tijd gaan die als een zeef werkt, zien we ogenschijnlijke gevormde gemeenschappen uit elkaar vallen en dat zou op het eerste gezicht lijken dat dat verval betekent, maar dat is niet zo. Het is een zuivering.

Overblijven en dichter naar elkaar groeien zijn degenen die het geopenbaard werd en trouw bleven aan wat zij bij ontdekking omhelsden. Voor zover ik het zie, zijn zij degenen die hun identiteit herkenden in Yeshua en daardoor bewust werden van hun taak in dienst van hun Meester.

We hoeven niet ver te gaan om te weten dat mensen zich Yosef noemen en zich vrijwillig onder een andere banier dan Yeshua stellen en vanwege die keuze al spoedig het zicht verliezen op hun oorspronkelijk gegeven roeping, die zij al dan niet of wel herkenden.

Sinds wij door openbaring gingen zien wie Efraïm/Yosef is in de ogen van Abba YHVH, hebben wij diverse vervangvormen zien ontvouwen, die misschien wel dezelfde terminologie gebruiken, maar afwijken van de schriftuurlijke definitie, wat YHVH onder Efraïm verstaat. Het blijkt een geheimenis, waarbij tussenkomst van Vader’s Geest nodig is, om tot inzicht te komen.

Een eenvoudig gebed zal ons duidelijk maken wie Abba YHVH bedoelt die een afspiegeling mogen zijn van Yeshua, Die als Priester naar de orde van Melchizedek, als Koning terug zal keren.

Allen

Alleen uit het geschreven Woord van YHVH en door openbaring van de Geest van Heiligheid weten wij Wie Yeshua is, alle menselijke leringen ontsproten aan menselijke kennis ten spijt.

Uit het Woord weten wij wie Yeshua als Zijn familie erkende, namelijk zij die de wil van de Vader doen.

Wat is Vaders wil?

We hebben nog tijd om dat te ontdekken. Bedenk dat ook een openbaring beproeft wordt, zodat het goud overblijft, waar Hij mee geëerd wordt.

Isa 50:10  Wie is er onder ulieden, die YHVH/den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des YHVH’s/HEEREN, en steune op zijn God. 

Isa 41:10  Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw Elohim/God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. 

Rom 11:36  Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s