Sukkot in de Galut

Dit jaar is Sukkot anders dan andere jaren. Voor iedereen anders die Sukkot gedenkt.
Plannen en voorbereidingen werden gaandeweg aangepast. Er bleken bij nader inzien nog ‘veilige’ mogelijkheden.

Verbonden met velen, veelal online, uit de vier windstreken der aarde, die netwerkend elkaar op de hoogte houdend, op hun eigen plekje de voorbereiding ingingen.

We kregen een ondersteunend en bemoedigend schrijven, dat wij allen, waar we ook waren,ons verheugen kunnen, dat Hij, overeenkomstig Zijn belofte, ons uitnodigt in Zijn Sukka.

Psalm 91 ” Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zal tot YHVH, zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!”

Een paar bemoedigingen van familie in de verstrooiing:

“….We worden niet alleen weggehouden van de Stad van de Grote Koning (een plaats waar velen van jullie sowieso niet zouden kunnen zijn), maar ook van het samenkomen onder de tijdelijke schuilplaats met familie en vrienden, zoals bij ons gebruikelijk was vele jaren. Aangezien dit het geval is, is er een troostend woord te vinden in Psalm 27: 5 dat het volgende zegt (als een letterlijke vertaling uit het Hebreeuws wordt gebruikt): “Want Hij zal mij in Zijn Sukkah verbergen op de dag van benauwdheid, Hij zal mij verbergen in het geheim (plaats) van Zijn tent. Hij zal mij hoog op een rots zetten “.

Hoe geruststellend is het in een tijd als deze te weten dat YHVH ons verbergt in ZIJN Sukkah, waar we beschut en beschermd zijn en vol vreugde blijven (zie vs. 6)! En dus, hoewel deze mo’ed voor velen van ons heel anders aanvoelt, krijgen we de kans om ons nog dieper in YHVH’s Sukkah te nestelen terwijl onze voeten stevig op de Rots staan.

Het gebod aangaande Sukkot zegt het volgende: “Gij zult zeven dagen in loofhutten wonen. … opdat uw geslachten mogen weten dat Ik de kinderen van Israël in loofhutten heb laten wonen toen Ik hen uit het land Egypte leidde” (Leviticus 23 : 42-43). Elohim zegt dat Hij Zelf ervoor zorgde dat onze voorouders in succahs woonden toen Hij hen uit Egypte leidde. Wat ons betreft, nu staat Zijn Sukkah, degene die Hij voor ons verzorgt, stevig bevestigd op de “Rots” en klaar voor ons om binnen te gaan – voor de duur van deze zeven dagen, in de tijd van benauwdheid en … voor altijd (Ps.27: 4). “En u zult zich zeven dagen lang voor YHVH, uw Elohim, verheugen” (Lev. 23:40). “

Zelf stonden we stil bij het onderwerp vreemdeling en bijwoner:

Ben ik onderweg naar Gods stad? 

1 Kron 29:15, Jes 43:7, Jer 35:7 (als vreemdeling in tenten wonend) Psalm 39:13, Psalm 119:19 (als vreemdeling op aarde), Psalm 132:13-18, Hebr 11:8-10 en 13-16, Openb 18:4, Openb 21:1-7.
Boeiend onderwerp, wetende dat wanneer wij niet tot ons doel komen, wij stagneren en met het voorbeeld van de kinderen Israels in gedachten, houdt dat zowel een waarschuwing als bemoediging in.
In dezelfde tijd kregen we een boeiend gesprek via chat met een jonge joodse vrouw, die haar Messias had leren kennen. Haar levensrelaas duidt erop dat zij voorbereid wordt om straks te mogen gaan doen waarvoor zij geschikt is.
In Corpus Christi/Texas ging voor het eerst een kerk de Sukkot in. Wat een bemoediging om te vernemen dat Ely Perez en Bryan Sanchez zo gemotiveerd werden en de daad bij het woord voegden. We zijn dankbaar dat Solomon O Lopez een poosje terug de gelegenheid van hen kreeg om vanuit zijn eigen leven en het Woord van YHVH te delen. Wat een vreugde komt er vrij, wanneer  men gewillig is en harten voorbereid zijn.
Van James Block ontvingen we een bericht vandaag dat iedereen vrij is gedurende Sukkot dat het album Breath of Yah vrij te downloaden is:

Chag Sameach Everyone!
I’m offering a free download link of my latest album, ‘Breath of Yah’ for the duration of Sukkot. You are welcome to share.
Blessings from Jerusalem.

https://www.dropbox.com/…/eh1801…/AABkoQM5Bs4Qj4_6jNjD9XTsa…

Van iemand anders vernamen wij een ontdekking in het Woord betreffende Sukka:
Cross reference to Rev 7:15 is Isaiah 4:5,6 Then THVH will create over the whole site of Mount Zion and over her assemblies a cloud by day, and smoke and the shining of a flaming fire by night; for over all the glory there will be a canopy (חֻפָּֽה, chupah). There will be a booth (סֻכָּ֛ה, sukkah) for shade by day from the heat, and for a refuge and a shelter from the storm and rain. (Is 4:5–6) Vertaling: Kruisverwijzing naar Openbaring 7:15 is Jesaja 4: 5,6. Dan zal YHVH over de hele plaats van de berg Sion en over haar samenkomsten overdag een wolk creëren, en ’s nachts rook en het schijnen van een vlammend vuur; want boven al de heerlijkheid zal er een baldakijn (חֻפָּֽה, chupah) zijn. Er zal een hut (סֻכָּ֛ה, sukkah) zijn voor schaduw overdag tegen de hitte, en voor een toevluchtsoord en een schuilplaats tegen storm en regen. (Is 4: 5-6).

Het is bijzonder om te ervaren dat wanneer men deze gezette tijden ingaat, men de ervaring krijgt, wel in de wereld te zijn en bijvoorbeeld gewoon boodschappen te kunnen doen, maar er ook niet ván zijn.

Het feest is nog niet voorbij. Misschien komt er nog een vervolg van wederwaardigheden.

Voorproefje in het klein naar een groots vooruitzicht:

Isa 32:18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen. 

Jer 30:10 Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt YHVH, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke. 
Jacobus 1, Hebreeën 8-10, Genesis 48.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s