“Gedurende de afgelopen weken heeft de Geest mij op het hart gedrukt om de Schriften meer te lezen en te bestuderen en op Hem te vertrouwen om gidsend, leiding, richting en openbaringsbegrip te brengen. Yeshua zei tegen zijn volgelingen dat “… de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn naam zal zenden,  Hij zal u alle dingen zal leren en u alles zal herinneren wat ik u gezegd heb” (Johannes 14:26). In 1 Johannes 2:27 lezen we dat “… de zalving die je van Hem hebt ontvangen in je blijft, en je hebt niemand nodig die je leert, maar zoals dezelfde zalving je leert over alle dingen, en waar is, en is geen leugen, en net zoals het je heeft geleerd, zul je in Hem blijven ”.

Zoals we weten, kan alleen de Heilige Geest openbaringsbegrip van YHVH’s Woord geven. De belangrijkste reden hiervoor is dat al de volheid van wijsheid en kennis van het mysterie van Elohim verborgen is in de Messias (zie Kolossenzen 2: 2-3). Als we voor ons geestelijk voedsel voornamelijk afhankelijk zijn van menselijke hulpbronnen, zijn we misschien als het kleine kuiken in het nest dat wacht tot de ouders het voedsel weer uit hun mond gaan geven zodat het in zijn bek zal vallen. Uiteraard begint iedereen als een “babe”, maar kan daar niet blijven, er moet groei plaatsvinden. De Schepping zelf spreekt heel luid over het belang van volwassen worden, want anders zou het onmogelijk zijn om nakomelingen te krijgen of fruit te produceren.

Paulus schrijft: „Ik heb je melk gegeven en geen vast voedsel; want tot nu toe kon je het niet ontvangen, en zelfs nu kun je het nog steeds niet; want je bent nog steeds vleselijk. Want waar er jaloezie, strijd en verdeeldheid onder u is, bent u dan niet vleselijk en gedraagt ​​u zich als louter mensen? ‘ (1 Korintiërs 3: 2-3). We worden ook gewaarschuwd: ‘Want vleselijk denken is de dood, maar geestelijk denken is leven en vrede. Omdat het menselijke denken vijandschap is tegen Elohim; want het is niet onderworpen aan de Thora van Elohim, en kan dat ook niet zijn ”(Romeinen 8: 6-7). Het ‘menselijke’ denken en het bijbehorende gedrag zijn dus verbonden met een staat van onvolwassenheid.

Laten we nu verder gaan en een paar concepten naast elkaar plaatsen in de zeef:

de wijsheid van het menselijke denken in tegenstelling tot de wijsheid van het spirituele denken.

Het is duidelijk dat onze geest als gelovigen in beide rijken kan functioneren. We kunnen deelnemen aan de boom van kennis van goed en kwaad, of aan de boom van leven, de geest van de Messias.

Hoe kunnen we het verschil onderscheiden? De bovengenoemde geschriften geven ons enkele zeer voor de hand liggende aanwijzingen. De vrucht van de eerste boom brengt de dood voort – doden, stelen en vernietigen, terwijl de vrucht van de andere boom leven en vrede geeft. Kort na onze ‘aankomst’ in deze wereld worden onze gedachten het slachtoffer van de macht van de zonde en worden ze geïndoctrineerd door de geesten die uit de boom van kennis van goed en kwaad komen, wat betekent dat we voor wijsheid en begrip vertrouwen op het perspectief van deze wereld . Maar als gelovigen worden we gewaarschuwd: ‘Zorg ervoor dat niemand je gevangen neemt door holle en misleidende filosofie, die eerder afhangt van de menselijke traditie en de elementaire spirituele krachten van deze wereld dan van de Messias’ (Kolossenzen 2: 8).

Jacobus karakteriseert verder de wereldse wijsheid: ‘Maar als je bittere afgunst en zelfzuchtigheid in je hart hebt, roem dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Deze wijsheid komt niet van bovenaf, maar is aards, sensueel en demonisch. Want waar afgunst en zelfzucht bestaan, is er verwarring en elk kwaadaardig ding ”(Jakobus 3: 14-16). De definitie voor wijsheid is de opgebouwde relationele ervaringen met mensen, plaatsen en dingen, gekoppeld aan informatie, waardoor kennis en begrip van onszelf, anderen en onze cultuur ontstaat. De samenleving, cultuur en levensstijl waarin de meesten van ons zijn geboren, hebben in ons goede en slechte eigenschappen voortgebracht inclusief reacties op de situaties die we ervaren of waarmee we worden geconfronteerd. We zijn ons zeer bewust van de materiële wereld en zeer onwetend van het ongeziene rijk. Pas nadat YHVH ons uit dit duistere geestelijke koninkrijk heeft geroepen en ons door genade naar het Koninkrijk van Zijn Zoon heeft overgebracht, worden onze ogen geopend om het verschil te herkennen. Maar de geest, die de ‘wijsheid’ herbergt, moet vernieuwd worden: ‘Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar verander door de vernieuwing van de geest, zodat je mag bewijzen wat die goede en acceptabele en perfecte wil van Elohim ”(Romeinen 12: 2 cursivering toegevoegd).

“Maar van Hem [de Vader] bent u in de opgestane Geest van Messias Yeshua die voor ons wijsheid werd van Elohim – en rechtvaardigheid en heiliging en verlossing” (1 Korintiërs 1:30 gewijzigd). “… De wijsheid van boven is eerst zuiver, dan vredelievend, zachtaardig, redelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onwankelbaar, zonder huichelarij. En het zaad waarvan de vrucht gerechtigheid is, wordt in vrede gezaaid door degenen die vrede sluiten ”(Jakobus 3: 17-18).

“Dus, zoals je Messias Yeshua  hebt ontvangen, wandel dus in Hem, stevig geworteld en nu opgebouwd in Hem en gevestigd in je geloof, precies zoals je was opgedragen, en overlopend van dankbaarheid… want in Hem ben je kompleet gemaakt … ”(Kolossenzen 2: 6,7,10). ‘Broeders, wordt geen kinderen in verstand; echter, wordt geen kinderen in de boosheid, maar wordt in het verstand volwassen ”(1 Korintiërs 14:20). ‘Laten we daarom, zo velen als volwassen, deze geest hebben; en als je iets anders denkt, zal Elohim je dit zelfs onthullen ”(Filippenzen 3:15).
Onze geest toepassen op de Geest van het Woord van Elohim is wijsheid, en onderscheidt dus de wijsheid die in Messias Yeshua, de levensboom is, van de wijsheid van de kennisboom van goed en kwaad. Dit is nu meer waar dan ooit tevoren van belang en daarom hebben we de Geest van Heiligheid nodig om ons naar alle waarheid te leiden.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s