Wat houdt eerstgeboren zijn in?

We horen er regelmatig over en beamen het omdat het geschreven Woord erover schrijft, maar begrijpen wij wat er mee bedoeld wordt, wat het inhoudt en wat het voortbrengt?

We weten van een fysieke lijn door de geslachten en we hebben begrepen dat YHVH de lijn van belofte ingebracht heeft. Dat komt waarschijnlijk wat vreemd over, maar Hij heeft er een bedoeling mee, die wij misschien niet ten volle kunnen doorgronden.

Er wordt van Yeshua vaak gezegd dat Hij joods was, maar ten diepste heeft Hij het bloed van de Vader, omdat de Ruach haKodesh Mirjam overschaduwde,zodat zij, zonder een man te bekennen, zwanger werd. Daar de schriftuurlijke geslachtslijn via de vader gaat, heeft Yeshua zondeloos bloed, daar Hij niet door een aardse vader verwekt werd -Luk.1:35. En doordat Hij niet het bloed van een aardse vader heeft, loste Yeshua met Zijn leven alle stammen van het aardrijk plus veel vermengd volk wat ook Israel werd en met die stammen ook hen, die gingen en gaan geloven door het woord(- Joh 17:20) van YHVH’s dienstbaren, omdat zij zaaien en de Ruach haKodesh/Geest van Heiligheid de mensen overtuigen zal.

Door deze feiten is Hij de Eerstgeborene en de Eersteling, Die de Eniggeboren Zoon genoemd wordt en na de geest te hebben gegeven, opstond. Daarmee werd Hij de Eersteling aller eerstelingen -1Cor.15:20,23.

In die volgorde kunnen wij ook het plan van de Vader ontdekken. Toen Yeshua opstond, werd Hij de wetgever en nam de heersersstaf, omdat allen onder de ongehoorzaamheid besloten waren- Rom 11:32, opdat Hij hen allen barmhartig zou worden.Jeremia 3 beschrijft gedetailleerd wie er onder die “allen” bekend zijn bij YHVH.

Degenen die alreeds apart gezet werden als eerstgeborenen naar de belofte maakten als het ware een pad richting Yeshua, Die met Zijn verlossingswerk, de eerdere uitzonderingen bevestigde. Zo konden de geestelijke nazaten van Efraïm met recht terugkeren omdat de Vader hun hart aanraakte in de volkeren dankzij Yeshua’s daad van onuitsprekelijke liefde.

Meer over eerstgeborenen en de geslachtslijn die YHVH tot stand bracht:

http://www.israelitereturn.com/wp-content/uploads/2012/03/eerstgeborenen.pdf

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s