Overgezet vanuit Engels en afkomstig van Ephraim en Rimona Frank:

“Waarom zegt YHVH heel duidelijk dat de familie van Abraham, Isaak en Jacob / Israël tot Hem behoort? Hij verklaart en beweert keer op keer dat zij Zijn volk zijn. In feite worden ze gedefinieerd als Zijn erfenis: “Want YHVH’s deel is Zijn volk; Jacob is de plaats / toewijzing van Zijn erfdeel ”(Deuteronomium 32: 9). ). Maar liefst 17 keer in het boek Exodus claimt YHVH deze Hebreeuwse mensen voor Zichzelf. In de rest van de Tenach wordt “Mijn volk Israël” meer dan 30 keer genoemd.

‘Voor wie Hij van tevoren wist, was Hij ook voorbestemd om te worden gelijkvormig aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene onder vele broeders zou kunnen zijn. Bovendien, die Hij voorbestemde, riep Hij ook; wie Hij riep, deze rechtvaardigde Hij ook; en wie Hij rechtvaardigde, verheerlijkte Hij ook. Wat moeten we dan tegen deze dingen zeggen? Als Elohim voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? ‘ (Romeinen 8: 29-31).

Het is in YHVH’s ogen geen kleine zaak om te beseffen dat we Zijn volk zijn, de schapen van Zijn weiland. ‘Ik zeg dan, heeft Elohim Zijn volk verstoten? Zeker niet … Elohim heeft Zijn volk dat Hij van tevoren kende niet verstoten ‘(Romeinen 11: 1-2 cursivering toegevoegd).
Je zou je dan kunnen afvragen: ‘Hoe zit het dan met de tien stammen van Israël die Hij’ niet MIJN VOLK ‘noemde? (ref. Hosea 1: 9). Bovendien verklaarde YHVH ook dat Hij “niet hun Elohim” was en dat Hij hen, als zaad, zou verspreiden onder ALLE Volken / Goyim. Volgens Zijn Woord waren ze voorbestemd om vervreemd te raken van hun afkomst en buitenlanders tot hun erfgoed, maar tegelijkertijd verwijst Hij naar “de dag van Jizreël” – het zaaien van Yah (Hos. 1:11).
YHVH blijft waken over het zaad dat Hij heeft gezaaid, en heeft het volgende te zeggen: “Want ik zal zeker bevelen en het huis van Israël onder alle volken zeven, zoals graan gezeefd wordt in een zeef; toch zal niet het kleinste graan op de grond vallen ”(cursivering van Amos 9: 9 toegevoegd). Voordat de boer zaad in zijn veld strooit of zaait, onderzoekt hij het graan door het te zeven en ervoor te zorgen dat er geen zaden van verschillende soorten zijn onder het specifieke type dat hij wil zaaien.

Evenzo zegt YHVH heel duidelijk: “Je mag je veld niet met twee soorten zaad zaaien” (Leviticus 19:19), en Hij overtreedt natuurlijk niet Zijn eigen wet.

Yeshua liet ons achter met een gelijkenis die de voortdurende pogingen van de vijand verklaart om YHVH’s eeuwige orde te verstoren: “Het koninkrijk van de hemel is als een man die goed zaad in zijn veld zaaide; maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid onder de tarwe en ging zijn weg “(Matteüs 13: 24-25). YHVH heeft Jacob gekozen als Zijn zeer eigenaardige zaad / leven dat Zijn naam zou dragen en Hem heerlijkheid zou brengen door deze nakomelingen voor te bestemmen om” te zijn naar het beeld van Zijn Zoon ” Dit is waarom bij de uiteindelijke restauratie de proclamatie zal klinken door de hele schepping: “Groot is de dag van Jizreël” !!

“Toch zal het aantal kinderen van Israël zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten of geteld kan worden. En het zal geschieden op de plaats waar tot hen werd gezegd: ‘U bent niet Mijn volk’, daar zal tot hen worden gezegd: ‘U bent zonen van de levende Elohim.’ Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël vergaderd worden en een hoofd voor zichzelf aanstellen; en zij zullen uit het land komen, want groot zal de dag van Jizreël zijn! (Cursivering van Hosea 1:10 – 2: 1).

‘Dan zal ik haar voor Mijzelf op aarde zaaien, en ik zal genade hebben voor haar die geen genade had verkregen; Dan zal ik tegen degenen die niet Mijn volk waren zeggen: ‘Jij bent Mijn volk!’ En zij zullen zeggen: ‘U bent mijn Elohim!’ ” (Hosea 2:23).

“Ik zal ze onder de volkeren zaaien, en ze zullen Mij in verre landen gedenken; Ze zullen samen met hun kinderen leven en ze zullen terugkeren” (Zacharia 10: 9 cursivering toegevoegd).

Laat me een ‘wat als’-verklaring afleggen. YHVH’s Woord belooft Abraham en Sarah massa’s natuurlijke zaad-afstammelingen, zoals het stof van de aarde, sterren van de hemel en zand van de zee ”(Genesis 13:16; 22:17). Hij zei dat Hij dit verbondszaad in alle goyim / naties / ethnos / heidenen zou zaaien, en dat ze zo talrijk zouden zijn dat ze de meerderheid van de bevolking in sommige landen van hun verstrooiing zouden vormen (ref. Genesis 48 : 19).

“Wat als” opdat de rest van de mensheid en voor de schepping zelf YHVH’s trouw aan Zijn Woord zullen erkennen, Hij juist het zaad zal moeten oogsten dat Hij plantte? Zou het kunnen dat degenen die reageren op de prediking van het evangelie van het Koninkrijk op het gebied van deze wereld, van het zaad zijn dat YHVH zaaide? Misschien moet een niet-joods persoon, die ‘geoogst’ is, worden verteld dat hij of zij een getuigenis of een teken is van de trouw van Elohim aan degenen die Hij van tevoren kende. Hij noemde dit zaad “Israël” en daarom moet Hij “Israël” oogsten. Yeshua leerde Zijn discipelen dat mensen bekend staan ​​“door hun vruchten” (Matteüs 7:16), door hun natuurlijke en spirituele kenmerken. Het is duidelijk dat een specifiek zaad de vrucht zal dragen die identiek is aan de ingezaaide soort, en in dit geval is het t’ zaad dat  uit de lendenen van Abraham en de schoot van Sarah kwam. (Zie Romeinen 9: 6-9).


Een veelvoorkomend obstakel bij het herstel van de identiteit van het natuurlijke zaad van Abraham is het benoemen van Abraham en de andere voorouders “Joods”. Ik zeg niet dat de joden niet uit het zaad van die vaders komen. Het is alleen dat Abram uit het geslacht van Sem en Eber kwam, waar de naam Hebreeuws eigenlijk vandaan komt (ref. Genesis 14:13), terwijl in het Hebreeuws “Jood” “Yehudi” is, wat “Judea” betekent, en begon te zijn in algemeen gebruik tijdens de Babylonische ballingschap van de stam Juda in 556 vGT. Zo werd Jozef in Egypte erkend als een Hebreeuwse slaaf (ref. Genes 39:14), en later toen zijn familie zich bij hem voegde, werden ook zij door hun opzieners Hebreeën genoemd. Maar het is opmerkelijk en de moeite waard om op de hoogte te zijn van wat YHVH hen noemde: “En YHVH zei: ‘Ik heb zeker de onderdrukking gezien van Mijn volk dat in Egypte is, en ik heb hun roep gehoord vanwege hun leermeesters, want ik ken hun verdriet ” (Exodus 3: 7 cursivering toegevoegd).”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s