Tijd om te zoeken …en te vinden

Shalom Fellow Israelite,

Het lijkt erop dat onze levensomstandigheden en omstandigheden bijna van de ene op de andere dag drastisch zijn veranderd. Niet dat het een verrassing was. Velen hebben gewaarschuwd dat het leven in deze wereld van ongerechtigheid en zonde niet door kan gaan zonder de gevolgen te ondervinden van wat in de Thora staat. Wat interessant is dat ineens veel van de anti-Torah/anti-Elohim-activiteiten gedwongen zijn tot stilstand te komen! Denk maar aan de markten in het Verre Oosten, die vlees verkopen van dieren die een gruwel zijn als ze door mensen worden geconsumeerd; de vervuiling van de planeet is aanzienlijk verminderd; Shabbat-naleving is ons opgedrongen; activiteiten van ontucht en losbandigheid kunnen niet langer plaatsvinden; het aantal ongevallen met criminaliteit en auto-ongelukken is veel kleiner en de hebzucht die een groot deel van de economische activiteit kenmerkt, wordt in grote mate verminderd, aangezien een groot deel van de economische activiteit stilstaat.

In de Schrift vinden we dit principe in Leviticus 26: 33-34, en de vervulling ervan wordt beschreven in 2 Kronieken 36: 20-21: “En degenen die waren ontsnapt aan het zwaard, voerde hij weg naar Babylon … om het woord van YHVH te vervullen door de mond van Jeremia, totdat het land zijn sabbatten had genoten. Alle dagen van zijn verwoesting hield het de sabbat tot zeventig jaar compleet waren ”. Vandaar dat er tijdens dit seizoen een vorm van restitutie plaatsvindt (TIKKUN in het Hebreeuws) die plaatsvindt, en mag het de vervulling van YHVH’s Woord signaleren met veel gewillige deelneme.

Daarom is dit een tijd om ons te verheugen, want er staat geschreven: “Met mijn ziel heb ik U in de nacht begeerd, ja, door mijn geest in mij zal ik U vroeg zoeken; want wanneer Uw oordelen op aarde zijn, zullen de inwoners van de wereld gerechtigheid leren ”(Jesaja 26: 9). Ik zou kunnen toevoegen, op ‘de harde manier’.

Terwijl ik aan het nadenken was over deze tekst kwamen er vier woorden naar me toe: “Ik zal U zoeken”.

In tijden van crisis beginnen velen inderdaad hulp te zoeken, vooral bij hun “God”.
Anderen zien het misschien als een kans voor een ‘Messias’ om hen te komen redden uit een bepaalde moeilijkheid.
Wij, als gelovigen in het verlossende werk van YHVH door Yeshua, kunnen deze tijd beschouwen als (het begin van de) geboorteweeën van Zijn komst, in overeenstemming met Yeshua’s eigen woorden in Matteüs 24 en Marcus 13. In dit adres waarschuwde Yeshua dat wanneer “… Iedereen zegt tegen je: ‘Zie, hier is de Messias’; of: ‘Zie, Hij is daar’; geloof hem niet; want valse Messiassen en valse profeten zullen opstaan ​​en zullen tekenen en wonderen vertonen, om, indien mogelijk, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen ”(Mark 13: 21-22 cursivering toegevoegd).

Een van de belangrijkste redenen waarom de uitverkorenen zo misleid kunnen worden, is dat ze geen vaste grond hebben om Yeshua’s aanwezigheid in hun binnenste te kennen.

Een bijbels voorbeeld hiervan zijn de Korinthische gelovigen. Ze waren zo ‘vleselijk’ dat ze in eerste instantie niet eens ‘de melk van het evangelie’ konden binnenkrijgen. Paulus ‘brieven aan deze gemeente (leringen, vermaningen en aanmoedigingen) waren de langste van al zijn brieven aan de andere vergaderingen. Hij vond het ook nodig om ze minstens drie keer te bezoeken, net als Apollo en Timothy. De inhoud van zijn brieven aan hen is doordrongen van een grote frustratie, aangezien hij probeerde het goede nieuws tot hen te brengen, vooral dat zij, als gelovigen, in de Messias waren en dat Messias Yeshua in hen was. Ze hoorden hem zeggen dat ze de tempel van Zijn Aanwezigheid zijn (zie 1 Korintiërs 3:16), of “het lichaam van de Messias” (zie 1 Korintiërs 10:16; 12:27), en dat ze een schat hebben ( van Zijn Geest) in hun aarden vaten (zie 2 Korintiërs 4: 7).
Bij Paulus ‘derde bezoek aan hen, en vanwege hun voortdurende gebrek aan rijpheid en ongeloof, raakte zijn geduld op en in een bijna uitbarsting van woede spoorde hij hen aan om hun geloof te onderzoeken:
“Test uzelf om te zien of u in het geloof bent; onderzoek jezelf! Of erken je dit niet over jezelf dat, Yeshua de Messias in je is – tenzij je inderdaad de test niet doorstaat ”(2 Korinthiërs 13: 5 cursivering toegevoegd). Wij, als degenen die in Zijn inwonende aanwezigheid geloven, zouden er geen probleem mee moeten hebben om Hem te zoeken. ‘Ik in jou en jij in mij’ (zie Johannes 14:20) is onze realiteit 24/7. Bovendien kunnen we niet worden misleid wanneer iemand zegt: ‘Zie, hier is de Messias’; of: ‘Zie, Hij is daar’.
Omdat we in een heel donker uur van de geschiedenis leven, is het zeer belangrijk voor onze Elohim en voor Zijn profetische plannen om Zijn aanwezigheid in en het doel van onze verkiezing te kennen. Lees aandachtig het volgende:
” Want Elohim Die gezegd heeft: ‘Licht zal schijnen uit duisternis’, is Degene die in ons hart heeft geschenen om het licht van de kennis van de glorie van Elohim te geven in het aangezicht van de Messias. Maar we hebben deze schat in aarden vaten dat de overweldigende grootheid van de kracht misschien van Elohim is en niet van onszelf … ”(2 Korintiërs 4: 6-7).
Naar het Nederlands vertaald:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s