Shalom to all dear friends Israelites,
This time an evaluation came up in my heart.
No harsh feelings at all.

What is left after the three reunions of Efraïm in Israel?
Some of us have attended one, others two or all three…                                                 

There are others who havent attended thése reunions, but having the same knowledge by revelation..

Are we still working out the vision or have we relapsed by conforming to groups where we once grew and walked through?
Do we make every effort to keep in touch with everyone do we have with in these reunions?
With them closeby and far off?
Or did we think others could do better, who in turn expected it from us?
Have we tried to set up meetings locally to share what lives in our hearts about longing to meet more Efraimites or …?
Are we, in closer inspection and honest to ourselves, not the networker we thought we were?
In order to stay in contact with the locals as well as with the Ephraimites in the countries around us, commitment and dedication are needed.
In this time of absence or another reunion, we must evaluate to adjust, for example, or persevere to continue.

Parable of the seed and the sower teach us an important lesson.

Was the vision received in our hearts and did we calculate the price?
Or did the vision land in our minds and emotions?
Considering the setbacks and mainly verbal prosecution it is hard to continue, because of the religious subjects who will attack us and our communities, if we are not prepared.

Then in the first we will see multiplication and faith growth in identity, in the second the opposite.

My conclusion is that a blessed community have the right people on the right place with the same dedication willing to stay in contact with eachother, who wish to grow the foundation of Yosef / Ephraim in their own country, in Europe and worldwide.
There are lots of other activities, but what I mean is the continuation of Bney Yosef in our hearts and life especially what we have shared out of our own heart during our reunions BYNC organized by Ephraim and Rimona Frank.

At least we are eachother as mispocha from another country ..
The talents we have we must work out and that is the evidence to understand what we have in our pocket.

What will we choose?

Everything what I write was and is an investigation for myself first.

Blessings,

Hadassah

 

Nederlandse vertaling:

Shalom aan alle lieve vrienden Israëlieten,
Deze keer kwam er een evaluatie in mijn hart.
Helemaal geen harde gevoelens.
Wat blijft er over na de drie reünies van Efraïm in Israël?
Sommigen van ons hebben er één bezocht, anderen twee of alle drie …

Er zijn anderen die deze reünies niet hebben bijgewoond, maar die dezelfde kennis hebben door openbaring …

-Werken we nog steeds de visie uit of zijn we teruggevallen door ons te conformeren aan groepen waar we ooit zijn gegroeid en doorheen zijn gelopen?
-Doen we er alles aan om contact te houden met iedereen in deze reünies?
-Met hen dichtbij en ver weg?
-Of dachten we dat anderen het beter konden doen, die het op hun beurt van ons verwachtten?
-Hebben we geprobeerd lokaal vergaderingen te organiseren om te vertellen wat er leeft in ons hart over het verlangen om meer Efraïmieten te ontmoeten of …?
-Zijn we, bij nader inzien en eerlijk tegenover onszelf, niet de netwerker die we dachten te zijn?
Om in contact te blijven met de lokale bevolking en met de Efraïmieten in de landen om ons heen, zijn toewijding en toewijding nodig.
In deze tijd van afwezigheid of een andere reünie moeten we evalueren om ons bijvoorbeeld aan te passen of te volharden om door te gaan.

De gelijkenis van het zaad en de zaaier leren ons een belangrijke les.

-Werd de openbaring in ons hart ontvangen en hebben we de prijs berekend?
-Of is de visie in onze gedachten en emoties beland?
Gezien de tegenslagen en hoofdzakelijk verbale vervolging is het moeilijk om door te gaan, vanwege de religieuze onderwerpen die ons en onze gemeenschappen zullen aanvallen, als we niet voorbereid zijn.

Dan zien we in de eerste vermenigvuldiging en geloofsgroei in identiteit, in de tweede het tegenovergestelde.

Mijn conclusie is dat een gezegende gemeenschap de juiste mensen op de juiste plaats heeft met dezelfde toewijding die in contact willen blijven met elkaar, die  Yosef / Ephraim willen laten groeien in hun eigen land, in Europa en wereldwijd.
Er zijn veel andere activiteiten, maar wat ik bedoel is de voortzetting van Bney Yosef in ons hart en leven, vooral wat we vanuit ons eigen hart hebben gedeeld tijdens onze reünies BYNC georganiseerd door Ephraim en Rimona Frank.

Op zijn minst zijn we  mispocha van elkaar  …
De talenten die we hebben, moeten we uitwerken en dat is het bewijs om te begrijpen wat we op zak hebben.

Wat zullen we kiezen?

Alles wat ik schrijf was en is eerst een onderzoek voor mezelf.

Blessings,

Hadassah

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s