Yaacov’s Offspring: Sheila from The Netherlands

Sheila leerden wij kennen toen wij met Ephraim en Rimona Frank voor een driedaags bezoek in Elim/Rotterdam te gast waren, alwaar Ephraim en Rimona enkele onderwerpen deelden en uitdiepten.
Sindsdien trekken we regelmatig samen op in de zin van bezoek en activiteiten.

Mijn naam is Sheila, ik ben geboren In Suriname dat ligt in Zuid-Amerika. Ik woon al 41 jaar in Nederland. In 2003 ben ik radicaal tot bekering gekomen en sindsdien door de genade van Abba groeiende in mijn relatie met Hem. Vanaf het begin is Hij mij aan het leren om in afhankelijkheid van Hem te leven en op Hem te vertrouwen. Geen makkelijk leerproces maar voor mij is er niets waardevoller dan leven met en door YHVH! Na in 2006 aan een outreach van Trumpet of Salvation in Israël mee te hebben gedaan merkte ik dat de Ruach een verdieping in m’n geloof aan het bewerken was. Ik kreeg meer liefde voor Israël, een verlangen om het Woord meer vanuit de grondtekst te gaan lezen en begrijpen en YHVH meer als de Elohim van Israël te gaan kennen, kortom een geestelijke verrijking. 

Het eerste deel van de bijbel, die ik eerst als het oude testament kende, had voor mij veel waarde, vooral de levensverhalen over Mozes, David, Deborah, enz vond ik erg leerzaam. Door mijn reis naar Israël, lezen uit de bijbel en een paar boeken van messiaans joodse schrijvers ging ik ongeveer vanaf 2007 begrijpen dat thora zoals YHVH het bedoeld heeft nog steeds geldt als Zijn onderwijzing/leefinstructies voor elk mens die Hem wilt gehoorzamen. Ook dat het Zijn ketubah/huwelijksovereenkomst is.

Echte bewustwording van mijn Bijbelse identiteit kwam in 2009, gaandeweg ging ik steeds meer Vaders plan met Israël begrijpen en wie en wat Israël is. Omdat ik er van overtuigd ben dat dit heel belangrijk is ben ik veel het Woord hierover aan het bestuderen en wat ik tot nu mag begrijpen is als een waardevolle schat in m’n hart geborgen en deel ik het graag met anderen die ervoor openstaan. Het gebeurt regelmatig dat ik met mensen in contact kom die vragen hebben en ik vanuit het Woord hen help het geheel van Vaders plan en Zijn Woord beter te begrijpen. Soms schrijf ik (korte) Bijbelstudies om anderen te geven die dat willen. Aangezien er veel misleiding in valse leer gaande is vind ik het belangrijk dat gelovigen gezond en bijbels gefundeerd worden onderwezen!

 Ik ken een aantal mensen die dezelfde Bijbelse overtuigingen als ik hebben en kom regelmatig met hen samen. De een is wat verder op de weg in begrip van thora en identiteit als de ander en ik zie graag en bid ervoor dat we elkaar in geduld, nederigheid en fijngevoeligheid dienen en ondersteunen zodat we met elkaar groeien naar volwassenheid.

 Mijns inziens dient Israël/Ephraim eerst als verloren zoon bij Vader YHVH thuis te komen, dan zal dit deel van Zijn volk hun voorzegde identiteit en de beloofde rechtmatige positie gaan begrijpen en er op juiste wijze naar handelen. Ook Judah moet in zekere zin teshuvah maken, weg van menselijke leringen terug naar het verbond zoals Abba het vanaf het begin heeft bedoeld.. Een profetie die m.i. duidelijk beschrijft dat in deze en toekomende tijd beide huizen teshuvah dienen te maken is Jer 50:4-5

In die dagen en in die tijd, spreekt YHVH, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen– al wenend zullen zij hun weg gaan –en zij zullen YHVH, hun Elohim, zoeken. Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg daarheen. Zij zullen komen en bij YHVH gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden.”

Zoals ik het begrijp is het herstel van gans Israël, opnieuw trouwen met vrouwe Israël, een vurig verlangen van YHVH. Al bij de berg Sinaï trouwde Hij met het volk maar helaas door hun overspel is dat slecht afgelopen. Dank Abba dat Hij met Zijn plan is doorgegaan en Yeshua Zijn bloed/leven als offer/bruidsschat heeft gegeven zodat Hij als Bruidegom alsnog met Zijn Bruid zal trouwen en met haar eeuwig in het Nieuwe Jeruzalem zal wonen. Ten diepste is dat wat het nieuwe verbond, Jeremia 31:31-34 inhoudt. Lo-ammi is in Yeshua ammi, Abrahams zaad geworden, inclusief alle beloften, Gal 3:29. Tezamen het koninklijk priesterschap; Ephraïm het priestervolk en Judah het koninklijk deel, 1 Petr 2:9.

Abba YHVH heeft het verlangen om met Hem en medegelovigen aan Zijn Huis mee te bouwen in m’n hart gelegd! Ik zie uit naar een hoopvolle toekomst ondanks alle strijd en moeilijke tijden waar we als volk doorheen (zullen) gaan. Geen vijandschap en verdeeldheid meer maar elkaar herkennen en erkennen en Abba ons zal maken tot één Volk, één kudde, één Huis, één Bruid wonend in volmaakte shalom met onze Koning en Bruidegom Messias Yeshua!

 

Een gedachte over “Yaacov’s Offspring: Sheila from The Netherlands

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s