In de Korinthebrief staat dat het volk Israel inclusief het veel vermengde volk (1) wat met hen optrok, ons tot voorbeeld is.

Zie: 1Co 10:1  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 
1Co 10:2  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
1Co 10:3  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Yeshua. 
1Co 10:5  Maar in het meerder deel van hen heeft God/Elohim geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 
1Co 10:6  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 

Laten we hun geschiedenis bestuderen, zodat we beseffen dat wij voor dezelfde uitdagingen, wellicht in een nader jasje, komen te staan.

Onderaan de berg was het volk eensgezind en vol goede voornemens, zie:

Exo 19:8  Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat YHVH gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot YHVH. 

Wat gebeurde er voorbij de berg?

Wat gebeurt er bij ons voorbij de berg nu we opnieuw de instructies van YHVH hebben mogen ontdekken?

Een broeder schreef onlangs: Het is makkelijk om “wij willen doen” te zeggen, maar dat wil niet noodzakelijkerijs betekenen, dat de impact van de gehoorzaamheid herkend is, omdat “doen” om kan draaien in “doen op mijn manier”

Het ziet ernaar uit dat het de Ruach haKodeh is, die ons indachtig wil maken, dat we dienen te gaan beseffen dat we bepakt en bezakt vanuit ons voorland op weg zijn, maar dat veel van ons Egypte nog niet hebben losgelaten. Het Egypte was ons verwondde, verleidde, vormde, leggen we niet als vanzelfsprekend af.

Werkelijkheidszin is nodig om te beseffen dat we zonder Vaders leiding die tocht niet volbrengen zullen. Hij heeft Zijn levengevende instructies aangereikt waar wij volmondig “ja” op hebben gezegd.

De gelijkenis van de zaaier geeft waardevolle informatie.

Is ons JA in de houding van toewijding gezegd of in een opwelling met de bedoeling er het beste van te maken?

Yeshua vergelijkt het aardse huwelijk tussen de echtgenoot en zijn vrouw met Hem en de gemeente/kehila en noemt hen Zijn ene Bruid.

Het huwelijk wat YHVH in Gan Eden instelde houdt oa trouw, toewijding in door belofte.

Wanneer wij vanuit toewijding de belofte doen om Hem te gehoorzamen in Zijn wegen, zullen wij de tocht door de woestijn der volkeren kunnen volbrengen.

Hij heeft ons Zijn woord en Geest gegeven, nadat Hij ons gered heeft door Yeshua.

Wanneer wij ons met de juiste hartsgesteldheid wenden tot Hem en Hem vragen te openbaren wat voor ons nodig is op onze levensweg in welke omstandigheid dan ook, dan zal Hij ons laten laten zien.

We hebben meer dan ooit nodig dat HijZelf ons door Zijn Geest zal leiden, zoals het volk in de woestijn, de wolk en de vuurkolom meekregen, naast de levensregels/geboden.

Heb_12:1  Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

Met minder kunnen we niet!

Toets mijn woorden!

https://beyondthemountain.org/beyond-the-mountain-manuscript-by-ephraim-rimona-frank/

https://beyondthemountain.org/a-discussion-of-the-spirit-of-rejection

1. Ex 12:38

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s