Picknick op lokatie juni 2019

Het was een zonovergoten dag vandaag toen we richting Doorn reden. Onderweg werden nog ingehaald door vrienden die we shabbat in Lutten ontmoet hadden tijdens een shabbatontmoeting.

Het voelt vertrouwd en bemoedigend aan wanneer je elkaar spontaan onderweg tegenkomt..

Op de dagrecreatieplaats vonden we een plekje en met behulp van diverse meegebrachte parasols en een schaduwdoek hadden we een goed vertoeven met zo nu en dan een aardige bries.

Er waren verschillende nieuwe mensen gekomen en zo waren we opnieuw in de veelkleurigheid van achtergronden en inzichten bij elkaar.

Nadat er met gebed werd geopend, spraken we met elkaar over Galaten 3. Dit hoofdstuk was de laatste tijd regelmatig in gedachten voorbij gekomen.Met name de tekst uit vers  Gal 3:29

En indien gij van Yeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Het hoofdstuk nodigde in de voorbereiding naar de Picknick toe al uit om te onderzoeken, waarom Paulus de Galaten die hij bezocht uitzinnig te noemen. En van daaruit via de gegevens de lijn vast te houden waarom men, indien men dan van Abrahams zaad is, men naar de beloftenis erfgenaam is.

Het hoofdstuk zou heden ten dage geschreven kunnen zijn. “Gal 3:1  O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Yeshua haMasshiach voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? 
Gal 3:2  Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? 
Gal 3:3  Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? 

In de Geest begonnen en in het vlees verder gegaan. Pleidooi van Paulus was om de Galaten voor te houden dat het niet de leringen der mensen zijn, maar het werkzaam (door gehoorzaamheid) geloof.

Abraham werd niet gerechtvaardigd door alleen afkomst, maar doordat hij gehoorzaamde toen hij geroepen werd.

In de Galatenbrief  3 vers 16 zien we iets wat de aandacht vraagt:  Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Yeshua. 

We kunnen hieruit opmaken dat Abraham de belofte kreeg om een vader van velen te worden. Vader van velen door dat ene zaad, Yeshua haMasshiach, zodat deze erfgenamen door de beloftenis Abrahams zaad worden  genoemd.

Dat geeft een andere kijk op de zaak. In deze tijd van veel navorsing over zoeken naar identiteit en dan met name of men wel of niet tot een van de stammen zou behoren en bij wie men in de leer zou moeten gaan, geeft het geschreven Woord duidelijk antwoord.

Door het (Shema)geloof werd Abraham gerechtvaardigd en zo ook zijn kinderen waarvan hij vader werd door de belofte…en nogmaals, niet door hemzelf maar door dat ene zaad hetwelk is Yeshua haMassiach.

Er werd kort wat gedeeld over Bney Yosef en hoe dat ongeveer begonnen was, zodat de “nieuwe” mensen een beetje zouden kunnen begrijpen waarom we de Picknick Bney Yosef Holland zijn gestart. We gaven aan dat we door onze afkomst, achtergrond als Nederlanders,  over het algemeen minder soepel zijn dan bijvoorbeeld de Amerikanen die er veel gemakkelijker in staan. Het blijft wonderlijk dat  er mensen door openbaring van het Woord omtrent het herstel van Israel naar de belofte in afgelegen hoeken in de wereld vertellen hoe zij waren gaan weten dat zij Israeliet naar de belofte zijn, niet in de eerste plaats vanwege bloedlijn, maar door die ene Zade Yeshua vers 16. Daarin kunnen wij zien dat het een werk is van YHVH’s Geest en niet uit eigen kunnen.

We namen een pauze om wat te drinken, het meegebracht lekkers en heerlijk belegde hartigheden te proeven. Ondertussen werd er onderling gedeeld over diverse zaken. De man die het begrip ” ont-moeten om te kunnen ontmoeten” es een keer meegebracht had, vroeg wat te delen en dat was boeiend.

Er werden goede vragen gesteld. Ook werd ingebracht dat we elkaar niet behoeven te betwisten als het anders lijkt dan eigen beleving. We zijn immers allemaal op weg en allemaal hebben we een taak en die kan heel anders zijn dan die van de ander. Luisteren naar elkaars relaas, dát is de manier om te bouwen.

Het was fijn dat er ook iemand gekomen was, die samen met zijn vrouw thuisonderwijs geeft aan hun dochter.  Zodoende kon er info uitgewisseld worden met name door onze zoon die legaal thuisonderwijs gekregen heeft.

We zien terug op een gezegende tijd met elkaar. Alle eer aan YHVH, die het ons allen mogelijk maakte te kunnen komen en er te zijn!

 

 

picnic+in+the+park

 


			

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s