Yaacov’s offspring: Hartwig from Germany

Enige tijd geleden introduceerde ik het plan om mensen te vragen de onderstaande vragen te willen gaan beantwoorden. Mensen, die vrienden werden en vanuit Yeshua’s standpunt familie. We hebben diversen van hen de vragen gestuurd.  We schrijven na de Nederlandse versie eveneens de Engelse vertaling van vragen en antwoorden.

vandaag publiceren wij de inzending van E.H.Fleischmann uit Duitsland.

Eliyah heeft ook een website, waar in overwegend Duits geschreven is, maar men kan hem gewoon in het Engels benaderen via genoemde website:
http://www.bloginspirationblog.de/1.html

Eliyah schrijft op genoemde website dat hij sinds vorig jaar augustus weduwnaar geworden is. Zijn geliefde vrouw heeft hij in 2001 tijdens Purim in Berlijn leren kennen. Beiden kwamen zij uit de Landeskirchen. In zijn uitgebreide voorwoord komen diverse details naar voren, waaronder ook zijn vertaling van de biografie van Batya Wootten in het Duits: “Ik heb onder meer TWEE ERG INTERESSANTE BOEKEN vertaald van het Engels naar het Duits. HET IS “EPHRAIM EN JUDA – ISRAËL ONTHULD” DOOR BATYA WOTTEN EN “FOSSIliZED CUSTOMS” DOOR LEW WHITE.”

De vragen die we onder andere naar Eliyah stuurden zijn deze:

1.Kun je jezelf in enkele woorden introduceren?
2. Zou je willen vertellen hoe je hebt ontdekt dat de geschreven Thora nog steeds geldt?
3.Wanneer heb je je bijbelse identiteit ontdekt?
4.Weet je mensen bij jou in de buurt die dezelfde kennis belijden en waarmaken? Heb je ontmoetingen met hen?
5. Weet je welke roeping het huis van Israël en het huis van Juda hebben? Kun je het bevestigen met het geschreven Woord?

1.Ik ben een Israëliet die ongeveer 15 1/2 jaar geleden zijn identiteit mocht vinden en nu YAHWEHS weg van de waarheid wil gaan en niet langer de weg van de kerk en de religies.
2. Uiteindelijk is de hele Heilige Schrift de maat van alle dingen. Het werd slechts eenzijdig lang onderwezen. Voor mij heb ik altijd naar de kerk en gemeenschap gezocht waar ik het hele evangelie observeer en leef.
3,2003
4.Ja en ik heb ook een ontmoeting met hen.
5. Ezechiel 36 + 37
Bid, getuig en breng de waarheid naar de wereld (Mattheüs 28: 19-20), zoek contact met medegelovigen en zoek, ken en doe Zijn wil. Versla het vlees door de Ruach Ha Kodesch.
Mensen moeten de waarheid vinden en tot discipelen over de hele wereld worden gemaakt. Efraïm en Juda zullen samenkomen. Neem deel aan de leiding van zijn geest met mijn gaven, talenten en vermogens bij de opbouw van zijn koninkrijk en begrijp en leer YAHWEH nog beter kennen. Houd van YAHWEH en heb gemeenschap met hem.

In het Engels en Duits

1.Can you introduce yourself in some words?
2.Would you tell how you discovered that written Torah still is?
3.When did you discover your biblical identity?
4.Do you know people in your area who confess and live out the same knowledge? Do you have meetings with them?
5.Do you know which call the house of Israel has and the house of Judah? Can you confirm it with the written Word?

I am an Israelite who was allowed to find his identity about 15 1/2 years ago and now wants to go YAHWEHS way of the truth and no longer the way of the church and the religions.
2.In the end, all Holy Scripture is the measure of all things. It was only one-sidedly taught for a long time. For me, I have always sought the church and community where to observe and live the whole gospel.
3.2003
4.Yes and I also have meetings with them.
5. Ezekiel 36 + 37
Pray, testify, and bring truth into the world (Matthew 28: 19-20), seek contact with fellow believers, and seek, know, and do His will. Defeat the flesh by the Ruach Ha Kodesch.
People should find the truth and be made disciples all over the world. Ephraim and Judah are to come together. Participate in the guidance of his spirit with my gifts, talents and abilities in the construction of his kingdom and understand and get to know YAHWEH even better. Love YAHWEH and have fellowship with him.

1.Ich bin ein Israelit, der seine Identität vor ca. 15 1/2 Jahren finden durfte und nun YAHWEHS Weg der Wahrheit gehen will und nicht mehr den Weg der Kirche und der Religionen.
2.Im Endeffekt ist die gesamte Heilige Schrift das Maß aller Dinge. Es wurde nur lange Zeit einseitig gelehrt. Ich für mich habe immer die Gemeinde und Gemeinschaft gesucht, wo man das ganze Evangelium beachtet und danach lebt.
3.2003
4.Ja und ich habe auch Treffen mit ihnen.
5.Hesekiel 36+37
Beten, Zeugnis ablegen und Wahrheit in die Welt tragen (Matthäus 28,19+20), Kontakt mit Glaubensgeschwistern suchen und seinen Willen suchen, erkennen und tun. Das Fleisch durch den Ruach Ha Kodesch besiegen.
Menschen sollen die Wahrheit finden und in aller Welt zu Jüngern gemacht werden. Ephraim und Juda sollen zusammenfinden. Mit meinen Gaben, Talenten und Fähigkeiten am Bau seines Reiches in der Führung seines Geistes mitwirken und YAHWEH noch besser verstehen und kennenlernen. YAHWEH lieben und Gemeinschaft mit ihm haben.

Vragen/questions van ons en de antwoorden/answers van Eliyah H.Fleischman.

Hartwig hatte das Buch von Batya Wootten übergesezt ins Deutsche Sprache:

Ephraim und Juda

 

Een gedachte over “Yaacov’s offspring: Hartwig from Germany

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s