In liefdevolle herinnering..Frank Houtz

Familie

Dát was het praktisch onderwerp op de eerste ontmoeting op de bergen van Efraïm en wat mij zo diep trof. Dat was thuiskomen. Zó had ik het mij voorgesteld wat Abba YHVH bedoeld met naderen tot elkaar.

Het was op die ontmoeting dat ik Frank Houtz persoonlijk leerde kennen. Nee, niet alleen als spreker , die een boeiend onderwerp aan ons uitlegde. Ik ontmoette Frank in de lobby, sprekend met zijn familie via skype. Ik zag een vader, echtgenoot die sterk verbonden met zijn familie in contact wilde blijven gedurende zijn verblijf in Israel. Ik denk dat het mij trof, omdat ikzelf ook die verbondenheid bij mijzelf herken. Frank kwam naar mij toe in de lobby en we spraken over ons beider gezinnen, geloof, verbondenheid, afkomst, Yeshua en de nadering naar elkaar als ontwakend Israel naar de belofte. Frank wilde graag het contact vervolgen, ook om verbinding te leggen. Hij liet mij een lied horen die zijn vrouw Mary Lynn zong en een van de liederen die zij zingt is deze: https://www.youtube.com/watch?v=ZHLG9YMOq1E . Zijn dochter Tikvah Ott was om en nabij het Congres BYNC in Nederland  voor een bezoek, maar qua tijd en mogelijkheden kon ik Tikvah Ott niet ontmoeten, alhoewel we nadien online in contact bleven.

Frank vertelde eveneens dat er een artikel van hem op Messiaans Levend Water vertaald was in het Nederlands, getiteld: Semitische Oorsprong? “Waarom Hebreeuws Benadrukken” https://www.messiaanshetlevendwater.be/Studie&artikels/semitische_oorsprong.htm

Van Frank ontving ik diverse mails en vice versa. Online werd ik bevriend met zijn vrouw.

Vanuit het Congres, alwaar de tijdloze connectie van mispocha ontstond, was het recentelijk een diepe schok, om te vernemen dat Frank met spoed opgenomen was en niet snel daarna overleed. Wat ervaren familieleden wanneer een dierbare én gelovige overlijdt? Verdriet, rouw, maar ook dierbare herinneringen…

1Co 12:26  En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. 

Tikvah Ott zette een pagina (1) op om de achterblijvende familie financieel te steunen, daar Frank fulltime in dienst was van de Vader. Op die pagina schrijft ze updates, waarvan ik u straks deelgenoot ga maken.

Yeshua gaf Zelf aan dat er hechting plaatsvindt als mensen de wil van de Vader gaan doen  En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder, Matth. 12:46-50.’

! Corinthe 12 geeft ons waardevolle informatie hoe YHVH, onze Vader familie ziet, wat naadloos aansluit op wat Yeshua in Matth 12 aangaf.

Wij gaan dat ervaren wanneer wij deze familie op onze levensweg ontmoeten. Dan zegt afstand en afkomst niets. Yeshua bindt ons net zoals het Levend Woord, wat Hij is.

Een stukje uit 1Co 12:12  Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Messias Yeshua. 
1Co 12:13  Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 
1Co 12:14  Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. 
1Co 12:15  Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam? 
1Co 12:16  En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam? 
1Co 12:17  Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? 
1Co 12:18  Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. 
1Co 12:19  Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn? 
1Co 12:20  Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam. 

Dank Tikvah voor de updates. Zo kunnen wij, levend in de vier hoeken der aarde meeleven met jullie en zo het mogelijk is, bijdragen.

You can support Marry Lynn Houtz here: https://www.gofundme.com/support-for-… 0:00:00 – Blowing The Shofar 0:00:31 – Ken Rank Opens The Memorial Service 0:00:58 – Pastor Thomas Hall Opens With Prayer 0:02:26 – Ken Goes Over The Order Of Events 0:04:05 – Jezreel Houtz, and Kristin Kinman: Play ‘Kol Nidrei’ by Max Bruch on Cello and Piano 0:14:30 – Ken Rank 0:20:58 – Dan Thompson (Frank’s Brother In Law) On Behalf Of Verlene Thompson (Frank’s Sister) 0:32:31 – Barry Fraley 0:43:40 – Robin Dennert (Frank’s Cousin) 0:51:38 – Robert Hyde 0:58:38 – Lindy Lovell “Adopted Family Member” 1:01:39 – Dirk Goodrich: Tells Frank Stories 1:17:12 – Daniel Botkin 1:22:04 – John Conrad 1:32:30 – Jerry Tomlinson 1:42:12 – Jerry Brown 1:57:10 – Tikvah Ott (Frank’s Daughter) 2:06:28 – The Halverson Family: Sings ‘The Blessed Hope’ by John W. Peterson, and ‘New Heaven – New Earth’ by Charles Romer 2:14:20 – Joel Wilson

(1)  https://www.gofundme.com/support-for-mary-lynn-houtz

 

Frank and his family

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s