Open shabbat: Biblical portrait of woman and Bride

Last shabbat we had a very blessed meeting in the house with several families. Our subject was about the restoration of the biblical woman ánd the Bride Israel in broader perspective..
In the weeks before the meeting took place I already have send out the information from a hebraic perspective, so all of us could prepare ourselves to share with one another what we found out.

I experienced it was really a 2StsticksIsraelites-moment, because we shared, talked and asked to one another…After that moment we ate together, children and young adults went out for a walk…From 1pm till 10 pm it was full of shalom.
We hope, when YHVH builds, to continue with this sort of spontanious meetings and like I realized we always had sort of this meetings in the house. Through the years, not weekly, but spontaniously we had meetings on shabbat. Sometimes people came to stay because of the long journey they took..

It seems, we,as family/home are more or less a transaprant shelter, where people can come/be for a while and go further on their own to spread more light in their places (they already did). Over the years many of the friends who came, went to other places (sometimes we could have shabbat with them in their places) and new people came in.

There are people who think we cannot keep a permanent group, but thats not the case…Yeshua advised us to make people to His diciples..And diciples are they who grow for carry the light to others who need to become diciples.It is important to not always be on the road on a shabbat, because then people do not know how to start a homegroup.

We know we prefer homegroups. From home2home, like the book of Acts says…So we are encouraged when other diciples start a homegroup to open their doors and share as owner(s) of the house the treasures the Father has given to them.

There are people who think we are wanderers, but we are not at all!. Our spiritual family is too big to have them all together in one house…so we go around to visit them, be with them, study, pray and sing with them, eat with them.

Nomad because of the call. I/we love it!

Al honour to Him Who was, is and will come!

Ned.vert.:

Afgelopen shabbat hadden we een zeer gezegende ontmoeting in het huis met meerdere gezinnen. Ons onderwerp ging over het herstel van de bijbelse vrouw én de bruid Israël.
In de weken voorafgaand aan de ontmoeting had ik de informatie al vanuit een hebreeuws perspectief verzonden, dus we konden ons allemaal voorbereiden om met elkaar te delen wat we ontdekten.

Ik heb ervaren dat het echt een moment van 2SticksIsraelieten was, omdat we elkaar deelden, praatten en vroegen … Na dat moment aten we samen, kinderen en jonge volwassenen gingen wandelen … Van 13.00 tot 22.00 uur was het vol met shalom.
We hopen,zo YHVH wil, hiermee door te gaan en zoals ik me realiseerde dat we altijd al zulk soort van deze bijeenkomsten in huis hadden. Door de jaren heen, niet wekelijks, maar spontaan hadden we bijeenkomsten over shabbat. Soms kwamen mensen logeren vanwege de lange reis die ze maakten ..

Het lijkt erop dat we min of meer een transparant doorgangshuis zijn, waar mensen een tijdje kunnen zijn en op eigen benen kunnen gaan om meer licht op hun plaatsen te verspreiden (ze hebben het al gedaan). Door de jaren heen gingen veel van de vrienden die kwamen, naar andere plaatsen (soms konden we bij hen shabbat doorbrengen) en nieuwe mensen kwamen binnen.

Er zijn mensen die denken dat we een permanente groep niet kunnen houden, maar dat is niet het geval … Yeshua adviseerde ons om mensen tot zijn dicipelen te maken. En dicipelen zijn zij die groeien om het licht naar anderen te dragen om dicipelen te worden..Belangrijk is het om niet altijd op shabbat onderweg te zijn, omdat men dan niet weet hoe een huisgroep te mogen en kunnen beginnen.

We weten dat we de voorkeur geven aan thuisgroepen. Van home2home, zoals het boek Handelingen zegt … Dus we worden aangemoedigd dat andere dicipelen een thuisgroep beginnen om hun deuren te openen en als eigenaar (s) van het huis de schatten te delen die de Vader hun heeft gegeven.

Er zijn mensen die denken dat we zwervers zijn, maar dat zijn we niet. Onze spirituele familie is te groot om ze allemaal samen te hebben in één huis … dus we gaan rond om hen te bezoeken, bij hen te zijn, te studeren, bidden en zingen met hen, eten met hen.

Nomaden vanwege de roeping. Ik/wij houden ervan!

Alle eer aan Hem Die is, was en komen zal!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s