Agenda juni-juli

Update!

We hebben voor de Picknick Bney Yosef Holland een datum, zondag 8 juli aanstaande. Geen rondzendmail gehad en meer weten? Schrijf ons!
Shalom, Hadassah

 

We zijn bezig met de voorbereiding voor een paar kampeerweekenden voor zowel jeugd als families. Ook staat er een Picknick op stapel.
We zullen u op de hoogte houden, maar wilt u vooraf meer weten?
Schrijf dan naar bneyyosefholland@hotmail.com

Laten we onze talenten gebruiken:

Matth 25:14 Want het is gelijk een mens, die buiten ‘s lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.
15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.
16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten.
17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee.
18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren.
19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen.

Markus 13:28 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.We are making preparations to have some camping weekends for youth and families. And also a Picknick!
We will inform you, but if you like to know more before?
Please write to bneyyosefholland@hotmail.com

Let us use our talents:

Mat 25:14  For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. 
Mat 25:15  And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey. 
Mat 25:16  Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents. 
Mat 25:17  And likewise he that had received two, he also gained other two. 
Mat 25:18  But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord’s money. 
Mat 25:19  After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them. 

Mar 13:28  Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s