Voortgang – Progress

Er was een Shavuot conferentie georganiseerd door 119 ministries Nederland, die gisteren eindigde. We waren er de gehele conferentie en stonden op een veldje, waar we regelmatig gezamelijk aten met gasten. Dat verhoogde de feestvreugde, alhoewel Jeruzalem niet uit onze gedachten was. Gelukkig was onze zoon daar en vrienden.En hier waren enkelen die BYNC3 hadden bijgewoond, waaronder twee dames uit Duitsland,waar we een fijne tijd mee doorbrachten.
Voor ons waren de ontmoetingen en de gesprekken bijzonder.
Het onderwijs met name dat van Tony Robinson op deze conferentie is erg goed voor mensen die beginnend op de weg zijn en we hebben sommigen gesproken, die zich afvroegen hoe zij vorm moeten gaan geven aan shabbat in hun gezin. Dat zijn bemoedigende tekenen.
Op de laatste dag sprak Fred Jacobs over het onderwerp Wie is Israel. De wijze waarop hij het uitlegde was afwisselend met grappige intermezzo’s. Inhoudelijk was het onderwerp goed onderbouwd.We hopen dat deze studie samen met andere initiatieven met name in Nederland zal doorbreken en we bevelen het bestuderen ervan van harte aan!

Zonder identiteit hebben we geen weet van onze roeping en bestemming en alle dank aan onze Schepper, Die in Zijn onmetelijke liefde mogelijk maakte ons een Deur (Yeshua) te wijzen om alsnog deel te kunnen nemen.
We hebben vernomen dat alles wat op het podium aan studies is gegeven online zal worden gezet.
Muziek was er ook, zowel van Tony Robinson en zijn vrouw alswel van eigen bodem.
Wijzelf maakten gebruik van de mogelijkheid tijdens de maandagmarkt in het gebouw de activiteiten rondom de zonen van Yosef aan belangstellenden voor te stellen en w zijn dankbaar dat er zoveel aardige, informatieve en bijzondere gesprekken kwamen naar aanleiding van de info op de stand.
We meenden van te voren om in plaats van een enkele activiteit diversen voor te stellen. We hadden de prachtige tafelloper meegenomen die Chana aan ons had geschonken. Het relaas is te lezen op een andere website.

Naast het Tshirt project van Ken Rank, bekend van de United2restore beweging oa James Block en Pete Rambo’s project, waarvoor een intekenlijst lag. En niet te vergeten de National Shabbat, oorspronkelijk opgezet door Tzefanyah Pappas en zijn vrouw
Ontroerend was het verhaal van een Friese vrouw die in Israel vernam van een joodse vrouw dat zij uit de tien stammen kwam. Openbaring en bevestiging van anderen zijn kostbare kadootjes, die ons echt in onze sporen zetten om de weg te vervolgen, die de Vader het meest van ons verlangt.
Wij hebben opnieuw gezien dat het goed is om licht te blijven verspreiden op een manier die Hem welgevallig is.

Van Ephraim Frank ontvingen we een schrijven dat ons eveneens tot nadenken brengt…
Het EERSTE (-vernieuwde begin re-sheet) van de gerst werd gemarkeerd door Yeshua’s Wederopstanding, zijnde Degene die voor de Vader ‘werd bewogen’ voor onze acceptatie. Nu dit was volbracht, zijn wij, de eerste vruchten van de korenvelden, rijp voor de oogst. Omdat dit het hoofdidee is van deze Moed met het zwaaien van twee broden, is het de moeite waard te onthouden dat dit het enige symbool (tarwe) is dat het verborgen zaad van het Huis van Jozef identificeert. Dit is het zaad dat verpletterd en in het brood gemaakt moet worden om uitgedeeld te worden zodat anderen het leven kunnen hebben. Yeshua wees het door te zeggen: “Dit is mijn lichaam”. Paulus identificeert het lichaam van de Messias, “want wij, hoewel velen, zijn één brood en één lichaam” (1 Korinthiërs 10:17). Net zoals Yeshua werd bewogen als het Begin, het Openbaarnisblad van de Omer, worden ook wij gezwaaid als “Zijn lichaam”, de eerste vrucht.

Zoals toegezegd een van de onderwerpen die op de Shavuotconferentie gepresenteerd werden “Wie is Israel?”gegeven door Fred Jacobs. Zie de linken onderaan het engelse gedeelte.

Weaf offering 2018 E Frank

Progress: There was a Shavuot conference organized by 119 ministries Netherlands, which ended yesterday. We were there the entire conference and stood on a field, where we regularly ate together with guests. That increased the revelry, although Jerusalem was not out of our minds. Fortunately our son was there and friends. And here were a few who had attended BYNC3, including two ladies from Germany, where we spent a good time.
For us, the meetings and the conversations were special.
The education in particular that of Tony Robinson at this conference is very good for people who are starting on the road and we have spoken to some who wondered how they should shape Shabbat in their families. Those are encouraging signs.
On the last day Fred Jacobs spoke about the subject Who is Israel. The way he explained it was alternating with funny interludes. In terms of content, the subject was well substantiated. We hope that this study, together with other initiatives, will break through in the Netherlands, and we heartily recommend studying it!

Progress Shavuot 2018

Een aardig plaatje op de statistieken gisteren:

dav

As promised one of the subjects at the Shavuot conference was “Who is Israel, given by Fred Jacobs:

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s