BYNC3:De rol van Levi en Aaron in hedendaags herstel

Een van de eerste sprekers, John Conrad, tijdens het Congres had het over de rol van Levi.

Een paar gegevens:

Jerobeam, koning van het noordelijk Koninkrijk week van de instructies af door een eigen plaats te kiezen buiten Jerusalem om.Ook koos hij een zelfgevormd priesterschap die niet uit Levi was. De impact van Jerobeams zonde en het gevolg was dat geen enkele koning van het noordelijk koninkrijk rechtvaardig bleek. Jerobeam Zie 1 Koningen 12:28–30; 13:33.

Een teken dat Efraim/Yosef terug gaat komen is dat een staatshoofd besloten heeft dat de ambassade van de US naar Jeruzalem wordt verplaatst.

Levi heeft onder andere:

1. geen land noch authoriteit,

2.absoluut niet gebonden aan enige stam

3. bedienden en helpers, geen regeerders en autoriteiten

4. In zekere zin niet thuis in Juda noch Efraim

Waar vinden we Levi in Efraïm/Yosef?

Het antwoord vinden we in Jesaja 66:20,21

En zij zullen al uwe broeders uit alle volken herwaarts brengen, YHVH tot een spijsoffer op paarden en wagens, op draagstoelen, op muilezels en op snelle kamelen, naar Jeruzalem, mijnen heiligen berg, spreekt YHVH, gelijk de kinderen Israëls het spijsoffer in reine vaten brengen tot het huis des Heren.
21 En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten nemen, spreekt de Heer.

Functies van Levi:

Musici, wachters in de bres,verantwoordelijken voor giften,wijze van heiligheid, helpen om mensen hun identiteit te vinden in Israel in deze dagen

 

Enkel gedachten ter overweging:

Ex 13:2 1En YHVH sprak tot Mozes, zeggende:
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen, al wat enige baarmoeder breekt bij de kinderen Israëls, beide onder de mensen en het vee; zij zijn de mijne.

Yeshua werd de Eerstgeborene en Eersteling. Heden ten dage is et al bekend dat er een volk uit de volkeren genomen is, dat de weg terug aan het vinden is richting de oorspronkelijke instructies en met hen volgen er meer.

Er zijn er die door Yeshua dat door openbaring al tientallen jaren doen, wat ons bij monde van Mozes gezegd werd…

Jeremia 3:14 Bekeert u, gij afkerige kinderen! YHVH, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion.

http://www.israelitereturn.com/wp-content/uploads/2012/03/eerstgeborenen.pdf

7

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s