Verslag vijfde Picknick

Afgelopen yom rishon/zondag 5 maart 2017 hadden we een bijzondere Picknick op lokatie. Vanwege de wintermaanden waren we uitgeweken naar een ruimte die ons ter beschikking stond ergens in het land. De opkomst groeit per ontmoeting en men was vanuit diverse lokaties gekomen. Alhoewel men elkaar niet allemaal kende, was de sfeer erg goed en werden connecties gelegd. Dat is precies de opzet van de Picknick.

In het openingswoord werd opnieuw even kort uitgelegd waar Bney Yosef voor staat en waarom we zijn begonnen met de informele Picknick. Stilgestaan werd bij Jer. 31:20

Is niet Efraim Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt YHVH”
Dierbare zoon staat voor yakkir en betekent “erg kostbaar”. Yakkir is afgeleid van Yakkar wat  oa “hoogst gewaardeerd”betekent. Troetelkind ofwel dierbaar kind is in het Hebreeuws “shashua”wat “verheuging” betekent.

Ons herstel zal deze betekenissen actief naar boven brengen, zowel zichtbaar voor de Vader alswel naar de mensen om ons heen.

Overeenstemming vinden we in de belijdenis van Yeshua, het doen van Torah, liefde tot Zijn land en tot Juda.Die punten van overeenstemming vast te houden maakt dat we eenheid zullen vinden ondanks verschillen.

Samen het Shema,enige liederen, een pauze en daarna deelde iemand wat over activiteiten die lijken op wat Bney Yosef doet,maar na onderzoek toch verschillend blijken. Uit Ezechiël 34 werd wat voorgelezen waar het verschil tussen oprecht en eigenbelang werd aangestipt. Voor ons de taak om de weg te vinden die naar het leven leidt.

Nadat we ons tegoed hadden gedaan aan al het meegebrachte lekkers, deelde iemand wat over een initiatief in Rotterdam.

Er was genoeg tijd om onderling bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Dankbaar dat deze ontmoeting een zegen bleek, keerde men huiswaarts.

Ps.127:1  “Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo YHVH het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo YHVH de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.”

Het huis: 01004 tyb bayith

Huis van Juda, huis van Josef…

Ezechiël 37:16 ” Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.
18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?
19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHVH: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.”

Hoopvolle belofte.

2 gedachtes over “Verslag vijfde Picknick

  1. We zien dat de opzet van de Picknick slaagt. Het informele karakter met wat spontane inbreng, de sfeer, de vele gesprekken onderling, de connecties…allemaal ingrediënten die zowel in het klein als in het groot hetzelfde uitwerken. De Rijn begint in de bergen toch? Die paar druppels werden een beekje, een stromend riviertje, die al slingerend de weg baant door de landen en uitmondt in de zee. We houden moed, omdat de Vader herstelt en heelt en toevoegt. Hij is onze hoop en zekerheid, op Hem hebben we ons oog. Hij zal Zijn beloften waar maken.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s