Deze week kreeg ik een schrijven onder ogen, wat ik na aandachtig lezen van harte aanbeveel!

Een stukje ergens uit de tekst:

“Vaak wordt vergeten dat Israël, net als de Verenigde Staten, verdeeld raakte in een noordelijk en zuidelijk koninkrijk. Maar anders dan de VS, werd Israël nooit meer herenigd. In feite werden deze twee koninkrijken na verloop van tijd allebei verbannen uit hun land en in ballingschap weggevoerd. Het noordelijke koninkrijk werd naar Syrië gevoerd en het zuidelijke koninkrijk naar Babylon. Daarna keerde alleen het zuidelijke koninkrijk, tenminste –het merendeel daarvan -, terug naar haar land.
In de Schrift wordt het Noordelijke Koninkrijk aangeduid als het “Huis van Israël” en het Zuidelijke Koninkrijk als het “Huis van Juda”. Op een aantal plaatsen wordt “Huis van Israël” of “Israël” echter gebruikt voor beide.

Het begin van de geschiedenis van deze splitsing kunnen we lezen vanaf 1 Koningen 11.”

(…)

Paulus probeert dit geheimenis uit te leggen in Romeinen 7.

Rom. 7: 1-4: ‘’Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet (hier wordt niet de Thora bedoeld, maar de specifieke wet m.b.t. overspel, zie Lev. 20:10), opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.’’

Paulus legt hier uit dat de man van HÉT Echtpaar, dus God, is gestorven. De wijze waarop God in dit verhaal gestorven is, is natuurlijk in de persoon van Jezus Christus (Yeshua haMasiach). In Mat. 1: 21 lezen we al dat Jezus komt om Zijn volk (dat is Israël), zalig te maken van hun zonden (de verwijdering met God, o.a. door de geestelijke hoererij). In o.a. Lukas 23:46 kunnen we lezen dat Yeshua stierf. Als we beseffen dat Hij kwam voor Zijn volk, en nu is gestorven, dan heeft dit tot gevolg dat de vrouw (het volk Israël) rechtens vrij is om weer met iemand te trouwen. God en Zijn volk Israël mogen dus weer trouwen met elkaar.

Merk op dat ik telkens sprak over het volk Israël, dus het Noordelijke Rijk (de 10 stammen). God is gescheiden van het Noordelijke Rijk, maar Hij heeft nooit een echtscheidingsbrief gegeven aan het Zuidelijke Rijk, aan Juda. Dit zien we bevestigd in Hosea 1:7. En uit Juda komt, zoals de naam al doet vermoeden, het volk der Joden. Juda –> Jood. 

https://sites.google.com/site/thoragenade/identiteit—gelovige-heidenen-of-verloren-stammen

4 gedachtes over “Ontwaken en opstaan

    1. Maar het komt wel…het is een langzaam proces en het is een zaak van openbaring in iemand. Dan komt het naar buiten en zullen de gezaaide woorden en daden van anderen vaak alleen maar bevestigend werk doen.

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s